Eindejaarspremie 2020: Ouderenzorg, revalidatiecentra, psychiatrische verzorgingstehuizen en beschut wonen

Wie in de ouderenzorg, revalidatiecentra, psychiatrische verzorgingstehuizen of beschut wonen werkt krijgt, zoals elk jaar een eindejaarspremie. Het is je welverdiende loon naar werk, voor je onmisbare inzet.

We hopen dat deze premie een lichtpuntje kan zijn op het einde van een toch wel turbulent jaar. In de komende weken volgt er meer nieuws over de uitvoering van de loonsverhoging vanaf 2021 die onlangs in het sociaal akkoord VIA 6 is afgesloten. We houden je op de hoogte!

De eindejaarspremie bestaat uit een vast forfaitair gedeelte van €1031,97 + 3,03% van je brutojaarloon

Je eindejaarspremie is de optelsom van twee delen. Bij deze berekening geven we het brutobedrag op voltijdse basis (voor deeltijdsen: brutobedrag x percentage tewerkstelling). Het brutojaarloon is het brutoloon van oktober (mét de haard- of standplaatsvergoeding inbegrepen, maar zonder andere toeslagen) vermenigvuldigd met 12.

Wil je graag meer weten of heb je nog vragen?
Je bent steeds hartelijk welkom bij de vakbondsafgevaardigden van ACV Puls
in je onderneming, of in één van onze secretariaten. De adressen vind je
terug op: www.hetacv.be/acv-puls