Wat brengt het VIA-6 akkoord voor de maatwerkbedrijven?

De onderhandelingen over VIA6 werden afgerond voor de maatwerkbedrijven. Wat werd er afgesproken voor omkadering en bedienden?

1. Koopkrachtbudget

In de voormalige beschutte werkplaatsen komt er voor de categorie 2 tot en met 5 een aanpassing van de septemberpremie. De premie bestaat vanaf september 2021 uit een vast bedrag van €1297,92 (geïndexeerd) aangevuld met 2,33% van het bruto-jaarloon. De septemberpremie van dit jaar (vast bedrag €317,73 + 5,83% bruto jaarloon) blijft zoals ze is voor categorie 1.
Voor de voormalige sociale werkplaatsen (categorie 3 tot en met 5) wordt er een septemberpremie van 513,17 euro bruto ingevoerd.
Voor de maatwerkers wordt een anciënniteitstoeslag voorzien van €0,2037/u bij vier jaar anciënniteit. Er komt een tweede stap op acht jaar anciënniteit. Dit bedrag wordt in 2023 bepaald.

2. Kwaliteitsbudget

Harmonisering woon-werkverkeer
De cao’s van de voormalige beschutte werkplaatsen en sociale werkplaatsen worden geharmoniseerd. Daarom wordt de cao mobiliteitsvergoeding aangepast:
Voor de BW wordt de fietsvergoeding verder opgetrokken tot 0,184 euro per afgelegde kilometer (heen en terug) per gewerkte dag.
Voor de SW wordt voor het privévervoer (gemotoriseerd) de vergoeding opgetrokken tot 54% van de maandelijkse werkgeverstussenkomst.

Ecocheques
De ecocheque wordt verhoogd met €125 voor een voltijdse medewerker. Op ondernemingsniveau kan dit omgezet worden in een verhoging van het werkgeversaandeel in maaltijdcheques.
Bijkomend is er een bedrag aan ecocheques van €300 - maximaal te spreiden over 4 jaar, of gemiddeld 4x€75/jaar. Op ondernemingsniveau kan via sociaal overleg een andere besteding van deze eenmalige middelen, bijvoorbeeld consumptiecheques, worden overeengekomen waarbij het tijdelijk karakter centraal staat.

Restbudget
Er wordt 475.000 euro voorbehouden voor intersectorale afspraken. Die kan gebruikt worden voor maatregelen zoals werkbaar werk en agressiebeheersing, die de kwaliteit van de job verhogen.

3. Werkgevers

Werkgevers ontvangen:

  • 55 extra jobs voor de sector
  • €75/vte voor digitalisering: aankoop soft-en hardware, onderhoud en opleiding
  • Eenmalig €60/vte voor introductie en implementatie if-ic
  • Eenmalig €73/vte voor kwaliteit: bv. voor het behalen van isonormen

Deze maatregelen vormen samen het VIA-6 akkoord en worden op dit moment in cao’s gegoten.

Nog vragen? Contacteer dan je regionale secretaris.