Je consumptiecheque komt eraan! (Sector Centra geestelijke gezondheidszorg, Vlaamse gezondheidsdiensten en organisaties)

Net als voor alle andere gezondheids- en welzijnssectoren, is er in uitvoering van het Vlaams non-profitakkoord (VIA 6) ook voor de werknemers van paritair comité 331 een consumptiecheque voorzien. De nodige cao werd vorige week afgesloten.

Tussen eind februari en eind maart 2021 krijgt elke werknemer een consumptiecheque van 300 euro. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

  • 300 € op voltijdse basis, of in verhouding tot je deeltijdse jobtime
  • In verhouding tot de gewerkte periode tussen één april en 31 december 2020. De “gelijkgestelde periodes” zijn dezelfde als voor de berekening van de jaarlijkse vakantie.
  • De consumptiecheques zijn geldig tot 31 december 2021 en te gebruiken in de horeca, de erkende sportverenigingen, de cultuursector en in de kleine handelszaken.
  • Collega’s die intussen uit dienst zijn krijgen de consumptiecheque ook, in verhouding tot de gewerkte periode.

Eenmalige premie bij het loon van januari.
In december 2020 kreeg je voor het eerst een volledige 13de maand uitbetaald als eindejaarspremie. Dat werd zo afgesproken in het vorige meerjarenakkoord voor de sector (VIA 5). Naast de opstap naar de 13de maand bleek er nog een restbedrag aan koopkrachtmiddelen te zijn, dat integraal zal opgenomen worden in de toekomstige hogere barema’s waar momenteel over onderhandeld wordt.
Om geen geld dat voor de werknemers bestemd is verloren te laten gaan, werd een cao afgesloten die voorziet in een eenmalige premie van 301,35 euro voor een voltijdse tewerkstelling tijdens het kalenderjaar 2020, die betaald zal worden met het loon van deze maand. Wie in 2020 deeltijds werkte of slechts een deel van het jaar werkte, zal deze premie pro rata krijgen.
Het gaat om een brutopremie, waarvan nog rsz en bedrijfsvoorheffing (afhouding vergelijkbaar met de eindejaarspremie) moeten afgehouden worden.

Nieuwe barema’s en extra personeel.
De gesprekken over de verdere uitvoering van het sociaal akkoord tussen de vakbonden en de werkgeversorganisaties zijn volop bezig. Onderhandelingen over nieuwe, hogere loonschalen, maar ook over extra personeel om de wachtlijsten én de werkdruk aan te pakken.
Het VIA 6 akkoord lost niet alles op, maar is een grote en belangrijke stap vooruit! Verdere informatie over de uitvoering van het sociaal akkoord voor de Vlaamse non-profitsectoren volgt in de komende weken.