Je consumptiecheque komt eraan! (Sector Ouderenzorg, categorale ziekenhuizen, de revalidatiesector)

Eind december werd een akkoord bereikt over een loonsverhoging voor de werknemers van de Vlaamse non-profitsectoren. Het nieuwe loonmodel (IFIC-loonschalen) wordt, net zoals in de ziekenhuissector, volledig ingevoerd vanaf 1 juli 2021. Daarbovenop krijg je een eenmalige consumptiecheque van 300 euro en een premie.

Tussen eind februari en eind maart 2021 krijgt elke werknemer een consumptiecheque van 300 euro. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

  • 300 € op voltijdse basis, of in verhouding tot je deeltijdse jobtime
  • In verhouding tot de gewerkte periode tussen één april en 31 december 2020. De “gelijkgestelde periodes” zijn dezelfde als voor de berekening van de jaarlijkse vakantie.
  • De consumptiecheques zijn geldig tot 31 december 2021 en te gebruiken in de horeca, de erkende sportverenigingen, de cultuursector en in de kleine handelszaken.
  • Collega’s die intussen uit dienst zijn krijgen de consumptiecheque ook, in verhouding tot de gewerkte periode.

Het sociaal akkoord. Hoe gaat het nu verder:
In 2019 werd de eerste fase van het nieuwe loonmodel IFIC ingevoerd. Vanaf één juli 2021 worden de nieuwe barema’s in één keer én volledig verder ingevoerd. De lonen zullen dezelfde zijn als in de ziekenhuissector en de thuisverpleging.
De nieuwe loonschalen worden dus ingevoerd vanaf 1 juli 2021. Voor de periode januari tot en met juni 2021 krijgen alle werknemers twee premies met terugwerkende kracht. Verdere informatie en details volgen in de komende weken.
Het sociaal akkoord voorziet vanaf dit jaar voor deze sectoren ook 155 miljoen euro voor extra personeel en betere arbeidsomstandigheden. Dat komt neer op minstens 3500 bijkomende collega’s! De gesprekken over de uitvoering tussen de vakbonden, de werkgevers en de Vlaamse regering zijn ondertussen ook gestart.
Het sociaal akkoord lost niet alles op, maar is een grote en belangrijke stap vooruit! Verdere informatie over de uitvoering van het sociaal akkoord voor de Vlaamse non-profitsectoren volgt in de komende weken.