Geen loonsverlies voor wie afwezig is op het werk om zich te laten vaccineren

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen in de zorg- en welzijnssector zich laten vaccineren tegen Covid-19. Daarom hebben de vakbonden en werkgevers van de Vlaamse non-profit afspraken gemaakt over ‘omstandigheidsverlof’ voor wie afwezig is om zich te laten vaccineren. De sociale partners wilden niet wachten op de algemene regeling die door de federale regering wordt uitgewerkt. Een snelle vaccinatie van zoveel mogelijk personeelsleden is te cruciaal in de strijd tegen deze pandemie.

In dit kaderakkoord is afgesproken dat een werknemer zijn loon behoudt als hij of zij afwezig is om zich te laten vaccineren. Het gaat om het normale loon voor de nodige tijd die tijdens de tewerkstellingsuren valt. De werknemer moet de werkgever op voorhand verwittigen van het tijdstip van de vaccinatie.
Ook voor leerlingen en stagiairs zullen er maatregelen genomen worden zodat zij afwezig kunnen zijn om zich te laten vaccineren.

ACV Puls is tevreden dat hier een eventuele drempel om zo veel mogelijk werknemers zich te laten vaccineren wordt weggenomen.

Deze sectoren vallen onder de Vlaamse non-profit:

 • diensten voor gezins- en bejaardenhulp (PC 318.02);
 • opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten (PC 319.01);
 • welzijns- en gezondheidssector (PC 331 - dit zijn dus onder meer de kinderopvang, de geestelijke gezondheidszorg en de diensten voor gezondheidspromotie);
 • maatwerkbedrijven (PC 327.01);
 • socio-culturele sector (PC 329.01);
 • lokale diensteneconomie (alle betrokken sectoren);
 • werkgevers van persoonlijke assistenten in kader Persoonsvolgend Budget (PVB) of persoonlijke-assistentiebudget (PC 337 enkel PAB/PVB);
 • revalidatieziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen (PC 330.01.10);
 • ouderenzorg (PC 330.01.20);
 • revalidatievoorzieningen (PC 330.01.41);
 • initiatieven voor beschut wonen (PC 330.01.51);
 • multidisciplinaire begeleidingsequipes palliatieve zorg (PC 330.04-MBE).