Van sociaal verhuurkantoor naar woonmaatschappij: eindelijk garanties voor het personeel

De Vlaamse regering heeft eindelijk meer zekerheid gegeven over de tewerkstelling en de loon-en arbeidsvoorwaarden van de werknemers van de sociale verhuurkantoren. Werkgevers en vakbonden hadden daar vorige zomer al een akkoord over gesloten, maar waren van de regering afhankelijk voor de financiering.

Ten laatste juni 2023 volgend jaar moeten de sociale huisvestingsmaatschappijen en de sociale verhuurkantoren samen 42 woonmaatschappijen vormen. Het is wellicht de meest ingrijpende hervorming van het sociaal woonlandschap ooit. Deze heeft niet alleen grote gevolgen voor de organisaties zelf, maar ook voor de meer dan 3000 werknemers die ervoor werken.

Wat is er nu overeengekomen?

  • De vorming van de woonmaatschappijen mag geen afbreuk doen aan de tewerkstelling in de sector
  • Werknemers behouden hun rechten. Ze blijven werken aan hetzelfde loon en aan dezelfde voorwaarden als vroeger.
  • Er komen individuele trajecten voor werknemers met zoveel mogelijk respect voor de huidige taakinhoud.

ACV Puls is blij dat deze belangrijke principes eindelijk door iedereen zijn onderschreven, en de Vlaamse regering zich engageert om deze financieel mogelijk te maken. De komende maanden willen we er toezien dat men ze ook effectief in de praktijk toepast. Lokaal staan we voor soms erg complexe oefeningen, waarbij organisaties fuseren met een of meerdere andere organisaties, of delen daarvan.

Aarzel niet om hier contact met ons op te nemen in geval van vragen of problemen.