Woensdag 9 november 2022: algemene actiedag voor alle werknemers en ambtenaren van alle sectoren

Waar blijven de duurzame oplossingen voor onze koopkracht?

De prijzen van gas, elektriciteit, benzine, voeding,... zijn dit jaar enorm gestegen. Door de oorlog, maar ook omdat bedrijven hun kans zagen om nog meer winst te maken. En de werknemers? Enkel de automatische loonindexering voorkomt een totale verarming.

Dit moet nu stoppen! De eisen van het ACV:

  • Er moet snel een prijsplafond voor gas en elektriciteit komen
  • Het sociaal tarief moet uitgebreid worden
  • De aanvallen van de werkgevers op de index moeten stoppen
  • Er moeten hogere vergoedingen voor verplaatsingsonkosten betaald worden
  • Niet minder, maar meer mogelijkheden om tijdskrediet te nemen, zodat een loopbaan beter met een gezin te combineren valt
  • De regering moet de belastingen snel hervormen zodat werknemers meer overhouden en de sterkste schouders meer bijdragen.

Ook vele instellingen in de non-profit worstelen met hun energiefactuur. De financiering in vele sectoren volgt de stijgende prijzen niet. En de verwarming een paar graden lager zetten, is geen optie in bijvoorbeeld de kinderopvang of de ouderenzorg. Zo zetten de hogere kosten voor energie ook druk op de middelen voor personeel. Dat kan zo niet verder want we kunnen ons werk niet volhouden met nog minder collega’s.

Doe ook in jullie non-profitinstelling mee aan de algemene actiedag op 9 november 2022 voor de werknemers en de ambtenaren van alle sectoren.
Laat weten dat er nu maatregelen nodig zijn. Over het wat, waar en wanneer vertellen je vakbondsafgevaardigden je meer!