Investeringen in plaats van flexijobs!

In de Standaard van 4 november verscheen het artikel ‘Woonzorgcentra voeren bij gebrek aan personeel opnamestop in’. De voornaamste reden? Te weinig personeel. Dat vertaalt zich concreet naar 1 verpleegkundige per vijf vacatures. ACV Puls wil nogmaals aanhalen dat het personeelstekort op korte termijn deels verholpen kan worden. Daarvoor liggen drie maatregelen klaar die op korte termijn een verschil kunnen maken, het personeelstekort niet verder laten ontsporen en het zelfs milderen.

1. Gelijk loon voor gelijk werk. Er blijft een loonverschil tussen wie werkt in een ziekenhuis of de thuisverpleging en wie werkt in de Vlaamse ouderenzorg. Het is nochtans cruciaal voor de woonzorgcentra om dezelfde loon- en arbeidsvoorwaarden te kunnen aanbieden om voldoende personeel te kunnen aantrekken. We roepen de Vlaamse regering op om snel werk te maken van het verhogen van de eindejaarspremie en het overleg hierover zonder uitstel te starten.

2. In het laatste sociaal akkoord kwamen de overheid en de sociale partners overeen om een opleiding op de werkvloer voor logistiek assistenten in de zorg op te starten. We roepen de Vlaamse Regering op om het sociaal overleg over de concrete modaliteiten niet op de lange baan te schuiven.

3. Meer uren voor de deeltijds werkenden: geef de vele deeltijds werkende personeelsleden de contractverhoging waar ze om vragen. Achtentwintig procent van de personeelsleden die deeltijds werken in de zorg vroegen al aan hun werkgever om meer uren te mogen werken of om een voltijdse job voor onbepaalde duur te krijgen. Dat blijkt uit onze bevraging van februari van dit jaar. Van die groep kreeg 41 procent uiteindelijk meer uren, de overige 59 procent zag hun vraag geweigerd. Trekken we deze cijfers door, dan gaat het over 23 tot 30.000 werknemers voor alle zorgsectoren waarvan 1/3e in de ouderenzorg (bijna 10.000 werknemers). We roepen de werkgevers op om de sectorale Collectieve Arbeidsovereenkomst hierover snel te ondertekenen en in alle woonzorgcentra werk te maken van de uitvoering ervan.

Duurzame tewerkstelling is beter dan laag betaalde en onzekere flexi-jobs. Terwijl de sector nood heeft aan een perspectief op lange termijn heeft de federale regering beslist om flexi-jobs mogelijk te maken in zorgsectoren, behalve voor de zorgberoepen zoals verpleegkundigen. De nadelen van flexi-jobs wegen niet op tegen de theoretische voordelen. Ouderen in woonzorgcentra hebben baat bij continuïteit en herkenbaarheid en niet steeds wisselende gezichten, werknemers zullen geen belastend en zwaar werk komen doen voor een minimumloon en deeltijdse personeelsleden zullen verdrongen worden en veroordeeld tot een lage arbeidsduur. ACV Puls vraagt dat Federale Regering deze beslissing onmiddellijk intrekt, want niémand zat hierop te wachten.