Nieuwe indexverhoging in november of december

Op je loonbrief voor de maand november of december (afhankelijk van de sector waarin je werkt) zal je merken dat je loon met 2 % verhoogd is. De verhoging met 2 % hebben we te danken aan het systeem van de indexering van de lonen.
Dankzij de indexering worden de lonen aangepast aan de stijging van de levensduurte. Anders zouden de lonen steeds meer achterop geraken terwijl het leven duurder wordt.

“De indexering van de lonen, dat is toch iets vanzelfsprekends”?
Omdat de indexering van de lonen al zo lang bestaat lijkt het misschien “niet meer dan normaal”.
De non-profit sectoren hebben een systeem van automatische indexering van de lonen. “Automatisch” betekent dat er gelukkig niet elke keer opnieuw moet onderhandeld worden om de levensduurte te kunnen volgen.

Maar niet alleen de lonen moeten stijgen. Ook de stijgende vervoerskosten (verplaatsing woon-werk) en de kilometervergoedingen moeten aangepast worden.

“Automatisch” betekent echter niet dat het systeem van de loonindexering er vanzelf gekomen is. Of evenmin dat het toch gewoon maar de wetgeving is. De indexering van de lonen is in elke sector het resultaat van door de vakbond onderhandelde akkoorden. In de non-profit sector gaat het telkens om een indexverhoging van 2 %.

De indexering van de lonen is belangrijk.
Het unieke indexsysteem beschermt de lonen van alle werknemers. Het spreekt voor zich dat wij het systeem van loonindexering behouden willen zien en het altijd zullen blijven verdedigen.
Natuurlijk is louter de indexering niet voldoende om het inkomen te verbeteren. De loon- en arbeidsvoorwaarden worden onderhandeld in de sociale akkoorden van de non-profit sector.
ACV Puls komt als actieve vakbond op voor alle werknemers van zorg, welzijn en cultuur.

Graag meer info over je loon? Je kunt altijd terecht bij de ACV Puls afgevaardigden op je werk, of contacteer het ACV Puls secretariaat in je regio.