Personeel VZW De Heide (Merelbeke) legt werk neer na faillissement en onbetaald loon

“De lonen van oktober zijn nog niet uitbetaald, en die van november nog niet gegarandeerd.”

Het personeel van VZW De Heide in Merelbeke (een instelling voor personen met een handicap) legde tijdens de ondernemingsraad op donderdag 10 november het werk neer. De reden? Een gebrek aan duidelijke communicatie, onzekerheid over jobs en twee maanden loon die op dit moment niet gegarandeerd zijn.

Op 27 oktober sprak de rechtbank het faillissement van de VZW uit. Dat houdt in dat de door de Handelsrechtbank aangestelde curatoren op zoek zijn naar een valabele overnemer om te vermijden dat het doek definitief valt.
Intussen heerst er voor zowel personeel als cliënteel grote onzekerheid. De curatoren kunnen daar verandering in brengen in drie stappen: Schuldeisers contacteren en een manier van betaling van schuldvordering voorstellen, de jobs van het personeel veilig proberen stellen en een dak boven het hoofd van alle cliënten blijven garanderen.

Piet Van De Walle (secretaris ACV Puls) reageert: “We willen een structureel en duurzaam plan voor de overdracht van al het personeel van VZW Heide naar een nieuwe overnemer. We moeten er samen met het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) in de toekomst op toezien dat dergelijke menselijke drama’s worden vermeden, want het kan niet de bedoeling zijn dat er zo onverantwoord met overheidsgeld wordt omgesprongen. Ons standpunt? Noch personeel, noch cliënteel mag de dupe worden van een nalatig management.”