Wantoestanden in de kinderopvang

Als klokkenluiders op straat worden gezet dan is het hek helemaal van de dam

De berichten over het ontslag om dringende reden van 5 kinderbegeleiders van kinderopvang “Mippie en Moppie” zijn schokkend en verbijsterend. Ontslag om dringende reden is ontslag zonder enige opzeg of opzegvergoeding en zonder recht op werkloosheid.

Deze kwalijke gebeurtenis gaat om heel wat meer dan zomaar ‘een bericht van de dag’. Het zou een golf van verontwaardiging moeten veroorzaken in de hele samenleving. Het belang van wat deze kinderbegeleiders overkomt overstijgt in hoge mate het lokaal dossier. Klokkenluiders buitengooien galmt na als een intimidatie voor de hele sector: je houdt maar beter je mond over wat je weet en wat je ziet. En dat is nu net wat er niet moet gebeuren.

Duizenden werknemers zetten zich elke dag met hart en ziel in voor een professionele en kwaliteitsvolle kinderopvang. Zij verdienen respect, waardering en erkenning voor hun werk. Maar zwijgen als het ergens fout gaat is geen goede zaak. Niet zwijgen vergt moed en verantwoordelijkheid, het verdient geen straf.

Het is hoog tijd dat ook de politieke overheid kleur bekent. Want jazeker, ook de overheid heeft hierin een belangrijke rol te spelen. De politieke overheid moet zich glashelder blijven uitspreken en sterk reageren over dit soort van onwaarschijnlijke afstraffing en intimidatie van klokkenluiders. De overheid moet klokkenluiders in bescherming nemen, en ze niet zomaar in hun eentje laten zitten met hun individueel juridisch dossier.

Kwaliteitsvolle kinderopvang is in het belang van de hele samenleving. De werknemers verdienen respect én steun, individueel en collectief. Ook als soms het aankaarten van onaanvaardbare situaties nodig is.

Nathalie Winters
Sectorverantwoordelijke Kinderopvang ACV Puls

Mark Selleslach
Algemeen Coördinator ACV Puls Non-Profit