Eindejaarspremie en dertiende maand 2021: Socio-cultureel werk

Deze info is enkel voor de werknemers van die organisaties die onder de VIA-akkoorden vallen.
De werknemers behorend tot de subsectoren samenlevingsopbouw, integratie-en inburgering en de LDE doelgroepwerknemers krijgen een volledige dertiende maand! Die is gelijk aan het geïndexeerd brutomaandloon voor de maand oktober van het lopende kalenderjaar, met inbegrip van haard-of standplaatstoelage maar zonder andere premies, toeslagen, weddesupplementen of vergoedingen.

In de deelsectoren sociaal-cultureel werk, cultuurspreiding, sportwerk, lokale diensteneconomie, beroepsopleiding, armoedebestrijding, milieu-en natuurwerk is er een andere eindejaarspremie van toepassing.
Die bestaat uit een vast geïndexeerd bedrag van 608,08 euro en een variabel gedeelte van 5,76% op het bruto jaarloon (=12x bruto maandloon oktober met uitsluiting van premies, toeslagen of vergoedingen).

Naargelang de hoogte van je loon wordt zo tussen de 80 en 85 % van een volledige 13de maand bereikt. Let wel: indien je vroeger al een hogere eindejaarspremie kreeg, moet de werkgever de subsidies die hij zal ontvangen om de eindejaarspremie te verhogen dan aanwenden om ofwel een verbetering te doen aan de bestaande eindejaarspremie of andere koopkracht¬maatregelen ten behoeve van de werknemers voorzien. Dit moet in overleg met de werknemers gebeuren. Opgelet: de collectieve arbeidsovereenkomst die vorig jaar werd afgesloten en voorziet in een loonstijging van 1,1% is ook van toepassing op je eindejaarspremie. Bijgevolg moet ook je eindejaarspremie met 1,1% verhogen en moet die aanpassing duidelijk op je loonfiche vermeld staan!

Wil je graag meer informatie of heb je nog vragen?
Je bent steeds hartelijk welkom bij de vakbondsafgevaardigden van ACV Puls in je onderneming, of in één van onze ACV Puls secretariaten. De adressen vind je terug op de achterkant of op: https://www.hetacv.be/acv-puls/contactPuls