Eindejaarspremie 2022: ziekenhuizen, thuisverpleging, wijkgezondheidscentra en diensten voor het bloed

De eindejaarspremie is meer dan welkom! Ze komt niet van sinterklaas, en al evenmin van de kerstman. De eindejaarspremie is het resultaat van vakbondswerk. Zonder onderhandelingen zou er geen eindejaarspremie zijn, stel je voor. Het eindejaar zou een heel stuk grijzer zijn.

Dit jaar hebben we zelfs extra goed nieuws voor jou:
We onderhandelden een stevige verhoging van je eindejaarspremie vanaf 2022! Het vast gedeelte van de eindejaarspremie wordt vanaf dit jaar verhoogd met 400 euro én die verhoging werd al meteen mee geïndexeerd. In vergelijking met vorig jaar stijgt het vast gedeelte van de eindejaarspremie in 2022 met 554,20 euro.

Hoe wordt de eindejaarspremie berekend?
Het vast gedeelte (1.611,77 euro) is het brutobedrag op voltijdse basis. Voor deeltijdsen wordt het vast gedeelte toegepast in verhouding met je contractuele tewerkstellingsbreuk.
Het brutojaarloon is het brutoloon van oktober vermenigvuldigd met 12.
De referteperiode voor een volledige eindejaarspremie loopt van 1/1/2022 tot 30/9/2022, en proportioneel voor wie niet de hele referteperiode in dienst was.

Is de verhoging van de eindejaarspremie van toepassing op alle werknemers, ongeacht de functie?
Inderdaad. Voor ACV Puls is elke werknemer in de zorgsector super belangrijk en onmisbaar. Als we onze krachten bundelen staan we sterk en bereiken we samen resultaten en vooruitgang.

En wat na 2022?
De verhoging van de eindejaarspremie is geen eenmalig extraatje in 2022, maar blijft verworven voor alle jaren nadien. Het is de eerste en welgekomen stap in de richting van een volwaardige 13de maand. Doe mee met ACV Puls. Want samen gaan we voor het recht op een volledige 13de maand!

En daar blijft het niet bij!
ACV Puls Non-Profit maakt zich klaar voor een stevig nieuw programma: Vollenbak Vooruit!
Heel binnenkort hoor je hier meer over. Hou dus zeker je ogen en oren open. Zorg dat je erbij bent, doe mee met ACV Puls. Samen maken we het beter. Met de kracht van velen zetten we door voor betere werkomstandigheden

Wil je graag meer weten of heb je nog vragen?
Je bent steeds hartelijk welkom bij de vakbondsafgevaardigden van ACV Puls in je onderneming, of in
één van onze secretariaten. De adressen vind je terug op: https://www.hetacv.be/acv-puls/contactPuls