Indexering van de lonen: december 2022!

Door de stijging van de levensduurte worden de lonen voor de zesde keer geïndexeerd sinds begin 2022: het loon van de maand december stijgt met 2%. Dat is nodig, want anders zou je met hetzelfde loon steeds minder kunnen kopen.

In deze sectoren indexeert het loon in december: ouderenzorg, thuisverpleging,
revalidatiecentra PVT en gezondheidsondersteunende diensten (PC330)
ziekenhuizen (PC330) beschutte en sociale werkplaatsen/maatwerkbedrijven (PC 327.01)

Die verhoging is niet vanzelfsprekend, maar het resultaat van door de vakbond onderhandelde akkoorden. Het systeem van
automatische indexering beschermt alle werknemers, want stel je voor dat er telkens opnieuw moet onderhandeld worden als de levensduurte stijgt. ACV Puls ziet de loonindexering als behouden
en blijft die steeds verdedigen.
Niet alleen de lonen moeten omhoog, ook de stijgende vervoerskosten en de kilometervergoedingen (verplaatsing woon-werk) moeten aangepast worden.

Voor meer personeel, betere lonen en investeringen in zorg, welzijn en cultuur komen we samen op straat op dinsdag 31 januari 2023, afspraak 10u30 Brussel-Noord