Strengere wetgeving voor de winsten van commerciële woonzorgcentra is dringend nodig!

Ondanks het winstverbod op zorg sluizen de drie grote commerciële groepen woonzorgcentra jaarlijks miljoenen euro’s winst door. Dat bleek uit verschillende kranten artikels deze week.

Het is niet nieuw dat commerciële groepen via allerlei constructies winst uit de woonzorgcentra halen en doorsluizen naar overkoepelende structuren. Dat gebeurt met interne facturen, hoge huurprijzen, interne leningen en zogenaamde ‘management fees’. Ondertussen zijn de meeste groepen in handen van internationale beursgenoteerde groepen waardoor het geld verdwijnt in plaats dat het geïnvesteerd zou worden in meer personeel en goed zorg.

Bart Thys (nationaal verantwoordelijke ouderenzorg ACV Puls) “Overheidsgeld dat moet dienen om kwetsbare ouderen te ondersteunen mag alleen dat als doel hebben. Het valt moeilijk uit te leggen dat die middelen op slinkse wijze in de zakken van een clubje aandeelhouders verdwijnen."

Zo getuigt ook Bart Thys (nationaal verantwoordelijke ouderenzorg ACV Puls) “Overheidsgeld dat moet dienen om kwetsbare ouderen te ondersteunen mag alleen dat als doel hebben. Het valt moeilijk uit te leggen dat die middelen op slinkse wijze in de zakken van een clubje aandeelhouders verdwijnen.“

Bovendien hebben sommige groepen financiële problemen terwijl de dagprijs in een commercieel woonzorgcentrum gemiddeld duurder is dan in vzw’s of openbare rusthuizen. Bijna alle woonzorgcentra die op de ‘lijst van verhoogd toezicht’ staan zijn commerciële woonzorgcentra.

Deze situatie is op termijn onhoudbaar. ACV Puls herhaalt de vraag om de financiële controle op de commerciële groepen van woonzorgcentra op te voeren, de wetgeving te verstrengen én elke vorm van het uitkeren van winst te verbieden.