Een dikke merci aan al het zorgpersoneel!

Op 19 maart is het Dag van de Zorg. Een Dag van de Zorg is natuurlijk ook een Dag van die duizenden werknemers in zorg, welzijn en cultuur die er elke dag opnieuw voor gaan.

Wie de moeite neemt om te luisteren naar deze werknemers hoort steevast hetzelfde verhaal: de werkdruk is torenhoog, er zijn te weinig collega’s en er moet veel voor elkaar ingesprongen worden.
De meer dan 22.000 werknemers uit zorg, welzijn en cultuur die op 31 januari meestapten in de betoging in Brussel hebben duidelijk aangegeven dat het zo niet langer kan. Het is tijd voor verandering, het is tijd voor oplossingen.
De voorbije maanden werden in besprekingen met werknemersafgevaardigden en bevragingen de uitdagingen en de voorstellen van oplossingen bedacht, besproken en vastgelegd.
Uit de rijkdom aan ideeën en voorstellen kwamen de volgende 20 recepten:

Investeren in meer personeel

 • Om de werkdruk van de werknemers te verlagen
 • Om voor iedereen te kunnen zorgen die het nodig heeft en de wachtlijsten weg te kunnen werken
 • Door volop in te zetten op opleidingen voor mensen die een carrièrewissel naar zorg en welzijn willen maken of voor werknemers in zorg en welzijn die via bijscholing willen doorstromen
 • Door betere financiële ondersteuning van stagiairs

Een beter statuut zorgt voor aantrekkelijkere jobs

 • Met hogere vergoedingen voor ongemakkelijke prestaties (weekends, feestdagen, avonden en nachtwerk)
 • Door de realisatie van de IFIC-functieclassificatie en -loonbarema’s voor alle sectoren
 • Betere lonen voor álle functies in álle sectoren als waardering voor het werk van elke dag. Betere lonen maken werken in de zorg aantrekkelijker.
 • Betere vergoeding van dienstverplaatsingen en woon-werkverkeer
 • Meer uren voor deeltijdse werknemers die dat wensen
 • Géén laag betaalde flexi-jobs of dure ‘projectsourcing’ in de zorg
 • Een veralgemeend werknemersstatuut voor alle onthaalouders

Betere werkomstandigheden en vooruitgang in de combinatie werk en privé

 • De afschaffing van het halftijds tijdkrediet voor deeltijds werkenden voert een extra drempel vormt een extra drempel naar een werkbare loopbaan. Deze beslissing moet teruggedraaid worden.
 • Stabiele en meer voorspelbare uurroosters in alle sectoren
 • Meer vakantiedagen voor jonge collega’s en uitbreiding van het ouderschapsverlof
 • Werkbare personeelsnormen op alle afdelingen en diensten

Kiezen voor een warme samenleving en solidariteit

 • Een correcte vergoeding voor elke werknemer in de cultuursector
 • Een veel sterkere overheidscontrole op commerciële zorg. Een verbod op de uitkering van winsten uit alle activiteiten van zorg en welzijn
 • De coronacrisis heeft ons geleerd dat meer samenwerking en coördinatie tussen overheden (ipv versnippering) noodzakelijk zijn
 • Duurzame en stabiele financiering dat rekening houdt met de huidige en toekomstgerichte uitdagingen en organisaties en sectoren niet in een concurrerende positie tegenover elkaar dwingt
 • Een terugkeer naar tijden van besparingen en ‘meer doen met minder middelen’ zal de sector doen kapseizen naar nog meer personeelstekort, wachtlijsten en een ongelijke toegang tot zorg

We roepen de regeringen op om heel snel met ons aan tafel te gaan zitten om van deze recepten een goed en globaal plan te maken voor de hele non-profit.