Open brief consortium kinderopvang naar aanleiding van begrotingscontrole

Geachte leden van de Vlaamse Regering,

In uw verklaringen horen we geregeld dat de kinderopvang bovenaan de prioriteitenlijst staat. Gisteren nog bij monde van Vlaams minister-president Jan Jambon op Radio 1. Hij noemde de kinderopvang ‘een absolute topprioriteit bij de opmaak van de komende begroting’. Vraag is dan waarom er bij de huidige begrotingscontrole geen euro extra wordt vrijgemaakt voor een sector die overduidelijk nood heeft aan zeer dringende investeringen?

De bijkomende middelen waar minister Crevits voor gepleit heeft zijn hoogstnoodzakelijk en daar is ook absoluut maatschappelijk draagvlak voor. We willen met deze brief een alarmsignaal uitsturen en de Vlaamse Regering vragen haar verantwoordelijkheid op te nemen om van kinderopvang effectief een topprioriteit te maken. Want stabiliteit is echt nodig. De kinderopvang kraakt op dit moment in zijn voegen. Kindbegeleiders verlaten de sector. Kinderopvanginitiatieven zijn genoodzaakt hun dienstverlening te verminderen, of sluiten. Jonge ouders kunnen niet meer terecht in de opvang. We kunnen niet wachten tot september om een oplossing te vinden. Voor het derde jaar op rij gaan er in Vlaanderen meer plaatsen verloren dan er bij komen. En ook het aantal klachten neemt toe.

We herinneren nogmaals aan de zeven actiepunten die het Consortium Kinderopvang op 17 maart vorig jaar op tafel legde. We zijn deze zeven actiepunten verschillende keren komen toelichten aan de Vlaamse Regering.

Hierbij nog eens onze zeven actiepunten, waarvan sommige deels aangepakt werden, maar lang niet alle:

1. Verlaag de ratio
2. Zet in op voldoende en voldoende kwalitatief personeel met aandacht voor betere basisopleiding, doorgroeimogelijkheden en ruimte tot levenslang leren
3. Zorg voor een aantrekkelijke sector door in te zetten op betere loon - en arbeidsvoorwaarden, onder andere door correcte statuten die de nodige sociale bescherming bieden (komaf maken met schijnzelfstandigheid, werknemersstatuut onthaalouders uitrollen, …).
4. Zet in op de uitbouw van omkadering met diverse functies en opleidingsniveaus
5. Stimuleer keuzevrijheid door te voorzien in voldoende, toegankelijke, betaalbare en kwalitatief hoogstaand aanbod
6. Zorg voor financiële leefbaarheid van de organisatoren en realiseer de beloofde groeipaden
7. Zet in op monitoring met specifieke aandacht voor pedagogische kwaliteit, evalueer MeMoQ en open het debat rond inspectie

Op korte termijn moet de ratio echt naar beneden. En om dat te doen is personeel nodig en dus goede arbeidsomstandigheden. Maar ook een goede omkadering. Alle verbeteringen samen zullen een zeer grote financiële impact vereisen, een budget dat minstens een verdubbeling is van het volledige budget dat nu naar de Vlaamse Kinderopvang gaat. We beseffen dat dit een gefaseerde aanpak zal vragen maar wijzen tegelijk op de dringende noodzaak om nu de eerste stappen te nemen, in overleg met de sector. We rekenen op de Vlaamse Regering om deze investering te doen. Pas dan zullen we van de kinderopvang als basisdienstverlening kunnen spreken.

Lees hier de volledige nota van het Consortium waarin de zeven actiepunten toegelicht worden.