Solidariteitsactie bij SAAMO Denderleeuw

Op 25 mei waren we aanwezig in Denderleeuw, waar een solidariteitsactie voor SAAMO (een organisatie voor maatschappelijk opbouwwerk) plaatsvond aan het gemeentehuis. De reden daartoe was de beslissing van de gemeente om de samenwerking voor het uitbaten van ontmoetingshuis De Palaver stop te zetten. Organisaties SWAN en Hart Boven Hard (die de actie op poten zetten) betreuren dat. Ze vinden dat in Denderleeuw organisaties als SAAMO broodnodig zijn om armoedeproblemen aan te pakken vanop een positie dicht bij de mensen.

Na overleg tussen de raad van bestuur van SAAMO en de gemeente werd er voorlopig beslist om de opzeg voor drie maanden te bevriezen. Zo willen beide partijen op zoek naar het beste compromis voor gemeente, personeel en inwoners. ACV Puls hoopt samen met alle betrokken organisaties dat de beslissing vanuit de gemeente om de samenwerking stop te zetten wordt teruggedraaid.

Tom Van Hout (Secretaris ACV Puls): Het belangrijkste is dat contracten met organisaties die beloofd zijn nageleefd worden. We willen zekerheid: niet alleen voor werknemers maar ook voor het sociaal werk. Sociaal werk is immers het bindweefsel van onze maatschappij, niet alleen in Denderleeuw maar ook in Vlaanderen en Brussel.