Hoe ervaren werknemers uit de non-profit werkdruk in hun job?

De verhalen van personeelstekort, stress, burn-outs,… zijn niet nieuw. Jobs in zorg, welzijn en cultuur is zijn vaak mooi en met engagement maar we weten ook dat het niet het gemakkelijkste werk is.

Wij wilden er wel eens de vinger op leggen: hoe erg is het écht met die werkdruk?
Daarom lanceerden we enkele weken geleden een bevraging, die jullie taltrijk invulden.

En hoe zit het nu?
Enkele dagen terug sloten we onze enquête af en bundelden we de resultaten. Wat blijkt?
Onze werkdruk is erg groot, té groot, zoveel is duidelijk. Drie vierde van de bevraagden geeft aan dat de werkdruk vaak tot altijd te groot is. We hebben eenvoudigweg teveel werk. Slechts 1 op 4 van de werknemers kan de tijd nemen voor een babbeltje met een patiënt of cliënt. Om dat werk een beetje rond te krijgen, kloppen we heel wat overuren. Eén op twee doet dat op heel regelmatige basis.

Die werkdruk nam de voorbije jaren sterk toe, daar is 80% het over eens. Slechts twee procent vindt dat de werkdruk niet is gestegen.

Volk tekort
Ook het personeelstekort blijkt duidelijk: 74% van ons heeft te weinig collega’s op de afdeling of dienst. Dat probleem wordt helaas vaak opgevangen door ziek te gaan werken: 43% van de respondenten blijft niet thuis bij ziekte. 90% ging al eens ziek werken.

Werken onder te grote druk blijft niet zonder gevolgen. Vier op tien was al eens voor langere tijd thuis. Ruim één op twee overweegt de overstap naar een andere sector. Bij de werknemers onder de 35 is dat 70%. Diezelfde werkdruk is daar in overgrote mate verantwoordelijk voor (92%).

Op de vraag wat die mensen wel in de zorg- en welzijnssector kan houden, is het antwoord ‘meer volk’. Direct gevolgd door ‘een beter loon’ (inclusief betere vergoedingen voor onregelmatige prestaties) en ‘meer tijd voor kwaliteitsvolle zorg’.

Het tij keren
Deze cijfers zijn erg duidelijk. Als we er niet in slagen deze trend te keren, worden de problemen enkel groter. Een ambitieus plan met de nodige investeringen is nodig om meer personeel aan te trekken, zodat de kwaliteit van de zorg gegarandeerd blijft. Een passende verloning voor een zo’n veeleisende job hoort daar bij.
Daarom vragen we dat de verschillende regeringen nog dit en volgend jaar werk moeten maken van bijkomende maatregelen en sociale onderhandelingen snel opstarten. Daarnaast moet de toekomst van zorg en welzijn een kernthema zijn in de komende verkiezingscampagne, en daarna voor de nieuwe regeringen.

Onze 25 recepten voor een toekomstplan voor zorg, welzijn, sociale economie en cultuur kan je hier lezen.