Persbericht: gemengde gevoelens overheersen voor zorg en welzijn na de Septemberverklaring

De beslissing van de Vlaamse regering om 270 miljoen euro te investeren in de kinderopvang betekent een heel grote stap vooruit voor zowel de jonge kinderen en hun ouders als het personeel van de sector. Het bedrag van 270 miljoen euro is minder dan wat we verwachtten. Daarom moet het overleg met de toekomstwerkgroep over de concrete uitvoeringen op heel korte termijn verdergezet worden.

Ook bedenkingen

ACV Puls heeft echter ook bedenkingen bij de keuze van de Vlaamse regering over de gezinsopvang. Er worden slechts voor 350 VTE middelen voorzien om de overstap te maken naar het werknemersstatuut. Hierdoor zullen niet alle onthaalouders die dat wensen, kunnen overstappen naar een statuut met financiële zekerheid en betere opbouw van sociale rechten.
De Vlaamse regering pleit er bij de federale regering ook voor om flexijobs mogelijk te maken in het onderwijs, het openbaar vervoer en kinderopvang. Flexijobs in de zorg betekent niet minder dan het invoeren van sociale dumping: de lagere lonen van de flexi-werknemers zullen de normale contracten verdringen en de personeelscrisis erger maken. Flexijobs in de kinderopvang staan haaks op het nieuwe beleid en de investeringen. We roepen de Federale overheid op om moed en wijsheid te tonen en de invoering van flexijobs in de zorgsectoren niet toe te staan.

Stilte over de andere zorg- en welzijnssectoren

De noodzakelijke investering in de kinderopvang ging in de Septemberverklaring niet gepaard met aankondigingen over de andere zorg- en welzijnssectoren. Hierover bleef het stil.
De werkdruk en het personeelstekort is in de ouderenzorg, de jeugdzorg en de gehandicaptenzorg zeer acuut. Er zijn wachtlijsten in verschillende sectoren. Er is een probleem met het achterhaalde bedrag van de verplaatsingsvergoedingen van veel personeelsleden en de vergoedingen voor flexibele uren zijn al meer dan een decennium niet verhoogd. Er is ook onduidelijkheid over de financiering van enkele loonsverbeteringen. We roepen Minister Crevits op om hierover snel duidelijkheid te scheppen en in overleg te gaan met de sector.

De investeringen van deze regering in de kinderopvang (en andere zorgsectoren) zijn aanzienlijk maar een noodzakelijke inhaalbeweging na de besparingen en de stilstand in het verleden. Er zullen in de toekomst nog investeringen nodig zijn in zorg, welzijn en cultuur willen we nieuwe crisissen vermijden.

Olivier Remy, Algemeen Coördinator ACV Puls Non-Profitsector
& Nathalie Winters, sectorverantwoordelijke kinderopvang ACV Puls