Persbericht. Prikactie bij minister Vandenbroucke: federale regering moet in begroting 2024 investeren in personeel zorgsectoren

De zorgsector staat onder druk door het personeelstekort, de demografische evoluties en de stijgende zorgvragen. In het voorjaar betoogden tienduizenden werknemers voor een verbetering van de werkomstandigheden en een betere verloning. Maar concrete vooruitgang is er nog niet.

Concreet vraagt ACV Puls betere loon en werkomstandigheden, meer middelen voor zij-instroom, opleiding en sociaal overleg. Een samenvatting van onze voorstellen staat hier!

De komende dagen beslist de federale regering over de begroting voor 2024, waarin dringende investeringen voor de zorgsector opgenomen moeten worden.
Op dinsdag 3 oktober om 11 uur verzamelen we daarom aan het kabinet van minister Vandenbroucke in Brussel voor een dringende prikactie.
Praktisch:

  • Kabinet Minister Vandenbroucke, Wetstraat 23, 1040 Brussel, vlak aan metrohalte Kunst/Wet.
  • Start 11u tot 11u45
  • Symbolische overhandiging van een herinnering van de werknemerseisen aan de federale regering

De komende dagen dient men dus niet alleen te beslissen over de loon- en arbeidsvoorwaarden van het personeel, maar ook over het aanbod en de kwaliteit van zorg- en hulpverlening in de toekomst. Voor ACV Puls is het duidelijk dat de regering nog in 2023 bijkomende maatregelen moet nemen. Er is nood aan een onderhandeld meerjarenplan dat het nodige perspectief biedt aan het personeel én aan de jongeren die in deze essentiële sector aan de slag willen.