Zorgpersoneel gaat minder werken door werkdruk, niet door verdiende loonsverhoging na corona.

Uit de jaarlijkse studie van Belfius over de financiering van de ziekenhuizen blijkt, niet onverwacht, dat de helft van de ziekenhuizen in een pijnlijke financiële situatie zit door de energiecrisis, covid en het verouderde financieringssysteem. Maar Zorgnet en Belfius leggen het probleem deels bij het personeel. En dat is bijzonder pijnlijk en onterecht.
De werkgevers verkondigen dat een stijging van het loon van verpleegkundigen de oorzaak is dat dat sommige onder hen ervoor kiezen om enkele uren minder te gaan werken. Hiervoor wordt door Zorgnet géén enkel bewijs voor een oorzakelijk verband gegeven.

Olivier Remy (ACV Puls): “De zware zorg, de administratieve lasten, de vele vacatures en afwezige collega’s zorgen voor een heel hoge werkdruk. Zorgpersoneel gaat op zoek naar manieren om het werk vol te kunnen houden en kiest daarom soms om minder te gaan werken. De loonsverhoging van 2021 en 2022 was de eerste sinds 2009 en ook een erkenning voor de inspanningen tijdens corona. Die was dubbel en dik verdiend.” Er is ook tijd nodig om een kentering te zien op de arbeidsmarkt. Het duurt 3 tot 4 jaar om verpleegkundigen en paramedici op te leiden, anderhalf jaar voor zorgkundigen.

Verontschuldiging én overleg gevraagd
Het verouderde financieringssysteem zet druk op de werking van de ziekenhuizen. Het personeel mag daarvan niet het slachtoffer worden. De ongelukkige uitspraken van Zorgnet zorgen voor verontwaardigde reacties en leggen een deel van het probleem bij het personeel. Dat is onterecht en toont een gebrek aan erkenning. Er wordt nog te vaak gerekend op het personeel om zich nog flexibeler in te zetten maar de rek zit er op bij veel zorgpersoneelsleden.

Olivier Remy (ACV Puls): “Bovendien stimuleert de overheid al jaren een kortere verblijfsduur in de ziekenhuizen. Daar kunnen goede redenen voor zijn maar het verhoogd ook de werkdruk tijdens het verblijf in het ziekenhuis. Een grondige herziening van de financiering van de ziekenhuizen dring zich op zoals Minister Vandenbroucke aangeeft. We vragen dat de vakbonden nauwer betrokken worden bij het vervolg van de hervorming.

ACV Puls zal de financiële situatie van de ziekenhuizen in de komende weken bespreken met haar achterban. De uitspraken van de werkgevers zullen ook aan bod komen. We vragen aan Zorgnet om nu terug te komen op hun uitspraken en te kiezen voor samenwerking voor korte en lange termijnoplossingen voor álle personeelsleden van de ziekenhuizen.