Duidelijkheid kampvergoeding Dominiek Savio Instituut vzw

Het Dominiek Savio Instituut (DSI) is een voorziening die deel uitmaakt van het Dienstencentrum Git(d)s gelegen te Gits (omgeving Roeselare). Dominiek Savio heeft een erkenning als semi-internaat, internaat, een tehuis voor werkenden en niet-werkenden, dagcentrum, thuisbegeleidingsdienst en kinderdagverblijf. Er verblijven een 400-tal personen met een fysische en/of meervoudige handicap en er werken ongeveer 550 personeelsleden.

Binnen het DSI werden wij in het verleden geconfronteerd met twee problemen betreffende de kampvergoeding:

  • De kampvergoeding werd enkel uitbetaald voor een kampdag van 24u.
  • De kampvergoeding werd niet uitbetaald aan het personeel dat tewerkgesteld is bij de categorie schoolgaanden voor de kampen die georganiseerd werden tijdens het schooljaar (dus buiten een schoolvakantie). Bij dit laatste argumenteerde de directie dat zij deze niet kon uitbetalen omdat men ze niet gesubsidieerd kon krijgen. Men haalde daarvoor de omzendbrief kampsupplement aan.

Wat is nu de realiteit? De kampvergoeding moet uitbetaald worden per dag aanwezigheid in het vakantieverblijf en dus ook voor de eerste en laatste dag (ook al is dit geen volledige dag). De CAO is hierover duidelijk, het Vlaams Agentschap heeft – ten gevolge van onze interpellatie - onze directie ook in die zin geadviseerd.

De kampvergoeding wordt forfaitair gesubsidieerd via “de kleine forfait”, dit is een percentage op de totale dagprijs, waarmee men tal van zaken moet bekostigen, waaronder km vergoeding, verzekeringen, kampvergoeding,… .

De discussie zit er hem voornamelijk in dat de regelgeving bepaalt dat men enkel met internaten op kamp kan gaan, maar de subsidiëring daarentegen gebeurt wel op de totale dagprijs. Dit betekent concreet dat de voorzieningen via deze “kleine forfait” wel degelijk centen ontvangen om ook kampvergoedingen te betalen aan het begeleidend personeel bij kampen voor bvb. semi-internaatstelsels (zoals in DSI het geval was).

Het kampsupplement (van 10€ per deelnemer per dag, wat dus iets anders is dan de kampvergoeding) daarentegen kan men inderdaad maar krijgen als het kamp in de schoolvakantie valt. Dit kampsupplement is bedoeld voor de meerkost die het kamp meebrengt naar de begeleiding van de deelnemer. Wat hebben we verkregen voor het DSI:

  • Vanaf 1/01/2008 wordt een kampvergoeding per dag (dus ook de eerste en laatste dag) uitbetaald. Vanaf 1/01/2008 krijgt men als men op kamp gaat steeds de kampvergoeding, ook als deze in het schooljaar valt. (=ook het advies van het Vlaams Agentschap)
  • Om het verleden recht te zetten maakten wij het volgende compromis: De niet uitbetaalde kampvergoedingen voor de jaren 2005, 2006, 2007 werden geïnventariseerd, twee derden daarvan worden uitbetaald met het loon van mei ’08. (wat extra vakantiegeld voor vele opvoeders) Onze LBC-delegatie en de werknemers zijn tevreden met de duidelijkheid vanaf heden en met het compromis dat werd bereikt om het financieel verlies uit het verleden enigszins te compenseren.

Word je in jouw voorziening met een gelijkaardig probleem geconfronteerd en wens je daaromtrent meer info? Consulteer jouw plaatselijke secretaris van de LBC-NVK.

Kurt Vynck
Voor de werknemersafvaardiging van de LBC-NVK van het DSI