Sector gehandicaptenzorg in rouw

Brussel 6 november - 400 actievoerders klagen het personeelstekort in de gehandicaptensctor aan. De sector gaat al 25 jaar gebukt onder een personeelsstop en is ontgoocheld over de door minister Vanackere voorgestelde breuk in het uitbreidingsbeleid.

Begin de jaren 70 werden personeelsnormen opgesteld voor voorzieningen waar mensen met een handicap worden begeleid. Deze personeelsnormen bepalen per opvangvorm het aantal en de functies van de medewerkers die in aanmerking komen voor subsidiëring. Het vastleggen van personeelsnormen gebeurde onder andere voor de sectoren gehandicaptenzorg en bijzondere jeugdbijstand.

De voorzieningen vulden deze personeelsnorm op een verschillend tempo in. Sommigen hadden vrij vlug een reële personeelsbezetting die dicht bij de norm lag, bij anderen was het verschil groot.

Op 28 juli 1983 werd een personeelsstop ingevoerd in de sector gehandicaptenzorg. Dit komt hierop neer dat het personeelskader werd geblokkeerd op het aantal personeelsleden dat op dat moment in dienst was. Dit was een forse besparingsmaatregel van de overheid. Dergelijke personeelsstop werd niet in andere sectoren ingevoerd.

Gemiddeld over alle voorzieningen heen is slechts 87,61% van de personeelsnorm ingevuld. Om de personeelsbezetting in alle voorzieningen gelijk te brengen met de personeelsnorm zijn er 2.200 fulltime equivalenten nodig.

Wij vinden deze ongelijkheid onrechtvaardig. Zowel personen met een handicap, als het personeel, als de organisatie van de voorziening hebben zwaar onder de personeelsstop te lijden. Iedereen is akkoord dat alle personen met een handicap recht hebben op een even kwaliteitsvolle ondersteuning.

Medewerkers komen door deze personeelsstop onder een nog hogere werkdruk te staan. Gevolg van deze personeelsstop is dat personeel dikwijls alleen staat voor een groep van 8 tot zelfs 12 mensen met een handicap.

Alle voorzieningen willen graag een even kwaliteitsvolle dienstverlening organiseren. Zelfs met een volledige personeelsbezetting is dit krap. Elke voorziening kiest er dan ook voor om zoveel mogelijk personeel voor de directe ondersteuning van personen met een handicap in te zetten. Voorzieningen met een lage personeelsbezetting moeten daardoor fors besparen op andere functies (onderhoud, administratie, ... ). Dit kost voorzieningen veel moeite en geld.

Wij eisen dat de overheid maatregelen neemt om de kloof tussen de personeelsnorm en de personeelsbezetting te dichten. Hiervoor moet een groeipad uitgetekend worden over een aantal jaren:

  • in eerste instantie vragen we dat de personeelsomkadering van die voorzieningen die onder het gemiddelde van de sector liggen wordt opgetrokken tot het sectorgemiddelde. Hiervoor zijn 500 fulltime equivalenten nodig.
  • daarnaast vragen we een groeipad over een aantal jaren zodat alle voorzieningen een volledig ingevulde personeelsnorm hebben.
  • op termijn vragen we dat alle voorzieningen voor eenzelfde opdracht dezelfde middelen ontvangen.
  • om de ongelijkheid tussen de voorzieningen niet verder te laten toenemen vragen we dat het volgende uitbreidingsbeleid gebeurt aan 100% van de personeelsnorm.

Sector is ontgoocheld over breuk in uitbreidingsbeleid

Het meerjarenplan 2003-2007 is uitgevoerd. Voor de komende jaren is nog geen nieuw meerjarenplan opgesteld. Dit is noodzakelijk gezien er nog steeds personen met handicap wachten op ondersteuning. Op 31 december 2007 waren er 7908 dringende vragen met urgentiecode 1 of 2 geregistreerd op de centrale registratie zorgvragen. Wij ondersteunen de minister in zijn voornemen om een nieuw meerjarenplan door deze Vlaamse regering te laten bekrachtigen. Wij stellen echter vast dat er een breuk komt in de realisatie van het uitbreidingsbeleid. Voor 2009 heeft minister Vanackere geen nieuwe middelen voorzien.

Wij verwachten dat de continuïteit in het uitbreidingsbeleid gegarandeerd wordt via een nieuw meerjarenplan en dat in 2009 een eerste opstap gerealiseerd wordt.

Pierre Degroote - militant LBC-NVK