Militanten instellingen Broeders van Liefde laten zich horen in het VAPH

Gisteren hebben militanten van instellingen van Broeders van liefde hun zegje gedaan tijdens de vergadering van het raadgevend comité in het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Na hun geslaagde staking tegen de personeelsstop van vorige week, wilden ze met deze actie de druk op de ketel verhogen.Al 26 jaar vragen ze om meer personeel.

In het VAPH komt iedere maand een raadgevend comité samen. Dat tekent krijtlijnen uit voor de sector van de gehandicaptenzorg. “De leden vormen een advies over het beleid en stellen dit voor aan de bevoegde minister van Welzijn Jo Vandeurzen. Zij beslissen of ze al dan niet ingaan op ons verzoek om meer personeel aan de instellingen toe te wijzen”, zegt de LBC-NVK verantwoordelijke van instelling OC St-Idesbald, Jean-Philippe Tanghe.

Het comité bestaat uit leden van de gebruikersverenigingen, werkgevers en werknemers. Tijdens de vergadering kon LBC-NVK secretaris Stef Doise de huidige problematiek in de instellingen schetsen. Daarop reageerde het raadgevend comité. Zij wezen erop dat ze om hun advies te kunnen opstellen rekening moeten houden met het in evenwicht houden van drie zaken: de begeleiding van de persoon met de handicap, de professionele omkadering en het personeel die de zorg moet bieden.

Jean-Philippe Tanghe vindt dat ze niet concreet hebben geantwoord op hun vraag naar meer personeel. “Ze wijzen op de nood van zorg voor mensen met een handicap en vinden dat het personeel daarin belangrijk is. Ze hebben echter niet gereageerd op het feit dat een tekort aan personeel al 26 jaar een mindere zorg biedt aan de mensen”, zegt Jean-Philippe Tanghe.

Ondertussen worden de problemen in de instellingen met de dag schrijnender. “Vorige week heeft een personeelslid van de instelling in Ruislede een messteek gekregen. Bij ons in St-Idesbald was het een messteek tussen de jongeren zelf. De agressie van de jongeren slaat steeds meer om in geweld. Tegelijk wordt de tolerantie van het personeel, door het tekort aan personeel en uit schrik voor het geweld, steeds groter”, aldus Jean-Philippe Tanghe.

Solidariteit gevraagd

Op donderdag 27 januari 2011 staakt het personeel van de Antwerpse instelling DVC Sint-Jozef voor meer personeel. Je steun en solidariteit is welkom! Meer informatie vind je hier.