Stop personeelsstop gehandicaptensector

De gehandicaptenzorg voert nu al een maand actie tegen de personeelsstop. Die werd bijna dertig jaar geleden in de sector ingevoerd en zorgt ervoor dat instellingen minder personeel krijgen dan waar ze recht op hebben. De instellingen van de Broeders van Liefde, maar evengoed andere voorzieningen die zwaar getroffen worden door de personeelsstop, doen mee.

Op basis van de wettelijk vastgelegde personeelsnormen stelt de sector vast dat er in de gehandicaptenzorg meer dan 2.200 voltijdse banen niet ingevuld kunnen worden.

Het is precies door een groeiende zorgvraag en een daarbij aansluitende steeds complexer wordende problematiek dat het voor het personeel niet langer zo verder kan. De begeleiders moeten steeds méér zorgen met steeds minder middelen. Ze kunnen eenvoudigweg niet langer de optimale en goede begeleiding waarmaken die ze zouden willen voorzien. In bepaalde voorzieningen moeten reeds meer dan 25 jaar lang 8 werknemers het werk doen van 10.

Als antwoord op de eerste stakingsdag in januari heeft de Vlaamse regering (minister Vandeurzen) 84 bijkomende jobs beloofd voor 2011. Over een uitgebreider engagement op langere termijn heeft de sector geen zicht. 84 bijkomende jobs, daar waar er 2.200 te kort zijn, is absoluut te weinig. Als uw kind naar huis komt met 3,81 % op zijn of haar school rapport zou u wellicht ook niet erg tevreden zijn.

Daarom zal de gehandicaptenzorg verder actie voeren tot ze een afdoend antwoord krijgt van de minister.