Werknemers instellingen Broeders van Liefde staken opnieuw

Op maandag 21 februari 2011 staken de werknemers van de instellingen van de Broeders van Liefde voor de tweede keer. Ze willen bijkomende tewerkstelling om zo de personeelachterstallen in de gehandicaptensector weg te werken. Dat personeelstekort is een gevolg van de personeelsstop, bijna dertig jaar geleden in de gehandicaptenzorg als besparingsmaatregel ingevoerd. Nu maandag zal er trouwens niet alleen in de instellingen van de Broeders van Liefde gestaakt worden. Ook in andere voorzieningen die zwaar getroffen zijn door de personeelsstop zal er gestaakt worden.

Op basis van de wettelijk vastgelegde personeelsnormen kunnen door de personeelsstop in de gehandicaptensector meer dan 2.200 voltijdse banen (recente cijfergegevens geven eigenlijk bijna 2.500 voltijdse jobs aan) niet ingevuld worden.

Het is precies door een groeiende zorgvraag en daarbij aansluitende steeds complexer wordende problematiek dat het voor ons niet langer zo verder kan. De begeleiders moeten steeds méér zorgen met steeds minder middelen. Ze kunnen eenvoudigweg niet langer de optimale en goede begeleiding waarmaken die ze zouden willen voorzien. In bepaalde voorzieningen moeten reeds meer dan 25 jaar lang 8 werknemers het werk doen van 10.

Antwoord Vlaamse regering onvoldoende

In antwoord op onze eerste stakingsdag in januari heeft de Vlaamse Regering (bij monde van minister Vandeurzen) 84 bijkomende jobs beloofd voor 2011.

Onderhandelingen met het Kabinet in de loop van deze week moesten leiden tot een uitbreiding van bijkomende jobs over een tijdspanne van 3 jaar (tot 2014). Met inbegrip van de inspanningen voor 2011 moest dit leiden tot 500 bijkomende voltijdse jobs. Dit werd aanzien als een eerste stap om de personeelsstop de facto op te heffen.

Evenwel stellen de sociale partners (vakbonden en werkgevers) in een ontwerp van protocol-tekst duidelijk dat de financiering van die bijkomende jobs niet mag gehaald worden uit het budget “kwaliteit” voorzien in de onderhandelingen voor een nieuw VIA (Vlaams Intersectoraal Akkoord) voor de non-profit sectoren. Zoals eerder reeds bericht verlopen die onderhandelingen uiterst moeizaam, niet in het minst door de zeer beperkte financiële ruimte voorzien in het Regeringsvoorstel.

Zolang er geen absoluut engagement is van minister Vandeurzen in deze zaak, voeren de instellingen dus verder actie.

Concreet

In verschillende instellingen zal maandag gestaakt worden. Minimumbezettingen zijn voorzien en ook de opvorderingsprocedure is gestart. ’s Morgens wordt er piket gestaan.

In de namiddag (vanaf 13.30 uur) vindt een betoging plaats in Gent. We verzamelen aan de parking van het ACV (De Poel 7, Gent). Daarna wordt de Kouter omgetoverd tot “een lege stoelen plein”. 2.000 lege stoelen symboliseren het personeelstekort in de gehandicaptenzorg. Het einde van de actie is voorzien omstreeks 15.30 uur.

Stef Doise, secretaris LBC-NVK