Ook na één jaar blijft het wachten op uitvoering van federaal akkoord

BRUSSEL - Precies één jaar na het afsluiten van het federaal akkoord voor de non-profitsector blijft het wachten op de uitvoering van de afspraken. De werkgevers liggen dwars op een aantal punten.

Een crisisvergadering met de betrokken ministers werd woensdag op het laatste moment afgebeld door minister van Werk Peter Vanvelthoven. De vakbonden dreigen met acties als de vergadering er alsnog niet snel komt.

Het was op 26 april 2005 dat er een einde kwam aan de opstoot van de witte woede in de federale sectoren als de zieken- en rusthuizen en de thuisverpleging. na maanden actievoeren, betogen en finaal ook staken lag er eindelijk een akkoord op tafel. Maar om het akkoord ook te kunnen uitvoeren zijn er 8 collectieve arbeidsovereenkomsten nodig. De werkgevers houden het been stijf in enkele dossiers over de arbeidsorganisatie zoals de bekendmaking en respecteren van uurroosters en onmiddellijke vervanging bij afwezigheid.

"Als de werkgevers geen CAO’s willen sluiten voorziet het akkoord dat de ministers hun verantwoordelijkheid moeten nemen," zegt Mark Selleslach van de LBC-NVK. "Zij kunnen in de reglementering enkele afspraken koppelen aan de bijkomende tewerkstelling voorzien in het akkoord." De vakbonden wilden daarover vergaderen met de bevoegde ministers, maar die vergadering ging dus niet door. "Onze deadline was 26 april en de minister heeft al gewacht tot het allerlaatste moment en belt dan gewoon af zonder een nieuwe afspraak te maken," zegt Mark Selleslach.

Door het uitblijven van de CAO’s blijft het ook wachten op de uitvoering van de andere onderdelen van het akkoord. "De beloofde 10.000 nieuwe jobs komen er niet zolang de CAO’s er niet zijn," zegt Selleslach. Volgens Selleslach dreigen de werknemers vanaf het najaar de gevolgen ook in hun eigen portemonnee te voelen als ze de premie niet krijgen waar ze volgens het akkoord recht op hebben. De vakbonden dreigen nu met nieuwe acties als er niet snel een oplossing komt.

Artikel overgenomen van indymedia.be — Christophe Callewaert — 27 april 2006