LBC-NVK non-profit voert actie tegen afbouw opleidingsproject

Op vrijdag 12 mei voerde de LBC-NVK non-profit actie aan het Kabinet Demotte tegen de afbouw van het project 600. Dat is een opleidingsproject voor verpleegkundigen en uniek in Europa. 600 ballonnen werden opgelaten, symbool voor de beloofde 600 opleidingen.

Internationale dag van de verpleegkundigen op 12 mei: de zoveelste "dag-met-een-naam", of is er toch iets bijzonder te melden?

Intussen is het algemeen geweten dat er een enorm tekort aan verpleegkundigen in België is. Willen we de bestaande hoogstaande gezondheidszorg in stand kunnen houden dan moeten er vele tientallen verpleegkundigen bijkomen. Niet alleen vandaag is er een nijpend tekort, studies van onder meer professor Jef Pacolet wijzen uit dat er ook in de komende tientallen jaren een zeer grote nood aan méér verpleegkundigen zal zijn. Politici ontkennen dat niet. Oplossingen brengen ze niet. Ze zeggen wel extra jobs toe aan de sector, die ook broodnodig zijn, maar ze doen niets om ervoor te zorgen dat de mensen om die jobs in te vullen er ook werkelijk zullen zijn.

Verpleegkundige is een knelpuntberoep

In deze context is het dan ook ongehoord en een absolute schande dat een bestaand, uniek opleidingsproject, waarbij verzorgenden uit de non-profitsector opgeleid worden tot verpleegkundigen A1 en A2, juist nu door de politiek verantwoordelijken financieel wordt drooggelegd! Het is wel degelijk een uniek project in Europa. Met behoud van loon kunnen werknemers studeren voor een verpleegkundig diploma.

Vaak is dit een kans voor verzorgenden die niet de kans hadden verpleegkunde te studeren! Tegelijk is dat een oplossing voor het grote tekort aan verpleegkundigen én het schept nieuwe tewerkstelling, door de vervanging van hen die gaan studeren. Want voor elke "studerende" werknemer wordt er immers een vervanger in dienst genomen. Het opleidingsproject kreeg nooit de aandacht die het werkelijk verdient.

Het Project kan nochtans fantastische resultaten voorleggen: sinds het jaar 2000 hebben op deze manier méér dan 1.000 mensen het diploma van verpleegkundige bereikt. Het slaagpercentage in de opleiding bedraagt méér dan 92%. Bijna 100% van de nieuw gediplomeerden kon onmiddellijk als verpleegkundige in de sector aan de slag!

Deze extra instroom van verpleegkundigen is absoluut noodzakelijk voor de sector en een onmisbare aanvulling van de traditionele scholingen tot verpleegkundige.

Minister Demotte zwaaide met lof en deed herhaaldelijk beloftes dat het Project financieel kon worden verder gezet. In het federaal Akkoord met de Non-Profitsector (2005-2010) werd dit engagement eveneens opnieuw opgenomen.

Maar wat blijkt nu?! Men wil niet met geld over de brug komen om het project verder te laten lopen. Men verschuilt zich achter de kostprijs die men niet zou weten, en allerlei boekhoudersregeltjes. Het zou doodzonde zijn dat dit project niet verder gezet zou worden.