Ondanks afwezigheid directie garanderen werknemers Huize Eigen Haard zorg bewoners

Terwijl Huize Eigen Haard de diepste crisis in zijn bestaan doormaakt, hult het (zogenaamd) “ontslagnemend beleid” zich nog steeds in een oorverdovend stilzwijgen. Vanmorgen werd alleen een vaag en kort verslagje PER MAIL overgemaakt. De benoeming van nieuwe bestuurders, waarvoor nochtans deskundige mensen klaarstaan, blijft men afwimpelen, nu tot eind september 2007!

Hoe het Bestuur, bij een dergelijke acute crisis, de benoeming blijft uitstellen tot eind september (!)…dat kan geen zinnig mens begrijpen. Tenzij de enige reden daarvoor zou kunnen zijn dat zij zelf, zogenaamd bij gebrek aan nieuwe mensen, intussen kunnen blijven zitten in hun eenzame, verschanste toren.

De algemeen directeur, die vandaag uit vakantie zou terugkeren, daagde ook niet op, naar verluidt wegens ziekte.

Met een actie voor de deur van de voorziening blijft het personeel het schrijnende wanbeleid en de afwezigheid van beleid aanklagen. Gelukkig blijft het personeel van Huize Eigen Haard niet bij de pakken zitten.

Werknemers blijven instaan voor 250 mensen met handicap

Dagdagelijks blijven zij instaan voor de 250 mensen met een handicap. Momenteel is een moedige beslissing genomen om, op dit moment, nog niet tot absolute staking over te gaan. Het verdedigen van de belangen van de bewoners en de werking staan voorop. Personeel en familieleden slaan de handen in elkaar om samen uit de impasse te geraken.

Deze morgen is ook een Sturingscomité opgericht, waarin personeelsleden, familieleden en coördinatoren vertegenwoordigd zijn. Samen met de zorgdirecteur zullen zij instaan voor alle noodzakelijke opvolging van het dagelijkse leven in Huize Eigen Haard. Geen voor de hand liggende keuze…maar een bittere noodzaak. Het is een keuze voor de mensen, een keuze voor verantwoordelijkheid.

De Minister van Welzijn willen wij de komende periode betrokken zien bij deze tragedie. De zorg in Vlaanderen “anno 2007” is een gezamenlijke bekommernis! Het personeel vecht er alvast voor, elke dag, en in moeilijke omstandigheden!