Persbericht: investeer in plaatsen, maar ook in het personeel van de jeugdhulp

Met de reportage ‘jeugdhulp in crisis’ legt Pano de vinger op een pijnlijke wonde: de sector kraakt in z’n voegen. Het probleem is een gebrek aan plaatsen en een gebrek aan personeel. ACV Puls pleit voor een plan die kwalitatief, veilig en werkbaar werk mogelijk maakt, om voldoende mensen naar deze mooie sector te halen én ze daar te houden.

Pano maakt een probleem zichtbaar dat binnen de jeugdhulp helaas al lang gekend is: kinderen en jongeren krijgen niet de hulp die ze nodig hebben, zelfs niet in crisissituaties. Ook de Vlaamse regering vangt de alarmsignalen op. Dit najaar lanceerde het nog een crisis-en investeringsplan voor de jeugdhulp, waarvoor het om en bij de 100 miljoen euro vrijmaakt.

Voor alle duidelijkheid: de investering in bijkomende capaciteit en crisiscapaciteit is absoluut noodzakelijk. Het is net het dichtslibbende aanbod die voor de pijnlijke en moeilijk aanvaardbare situaties zorgt die we in de reportage te zien krijgen. Ouders, leerkrachten, jeugdwerkers en hulpverleners moeten op zoek naar noodoplossingen voor de betrokken minderjarigen, en die krijgen zelden een schoonheidsprijs.

Toch is het niet voldoende. ACV Puls pleit ervoor dat de Vlaamse regering daarnaast ook geld vrijmaakt voor de verbetering van de loon-en arbeidsvoorwaarden in de sector. Werknemers gaan over hun limiet om een veilige plek te kunnen bieden aan kwetsbare kinderen en jongeren, in vaak bijzonder moeilijke omstandigheden. Steeds meer komen op een punt waarop ze moegestreden of teleurgesteld de sector verlaten, ondanks hun liefde voor de job, hun ervaring en hun expertise.
Het aanbod komt op die manier nog verder onder druk te staan. De afgelopen periode zijn er in bepaalde regio’s leefgroepen (al dan niet tijdelijk) gesloten omdat er te weinig personeel was om de kinderen en jongeren op een goede manier te omkaderen. Daar waar dat niet gebeurde, kwamen ze vaak in grotere leefgroepen terecht, met opnieuw meer stress, agressie en uitval van personeel tot gevolg. Een vicieuze cirkel.

‘Zonder voldoende gemotiveerd en goed opgeleid personeel raken we niet uit deze crisis,’ stelt Michael Vandenbroucke van ACV Puls. ‘En daar zijn bijkomende investeringen voor nodig. De Vlaamse regering moet zorgen voor een kader waarbinnen hulpverleners op een kwalitatieve en werkbare manier hun job kunnen doen, en hen de waardering geven die zij verdienen. Een goede verloning, veilige werkomstandigheden, tijd en ruimte voor zorg op maat. Dat is nodig om een baan in de jeugdhulp aantrekkelijk te maken en te houden.’

ACV Puls gaat hier graag het overleg over aan met de Vlaamse regering.