Staking bij Blenders, WEB en VZW Web (kringwinkel Turnhout)

Naar aanleiding van het plotselinge ontslag van de directrice die verantwoordelijk is voor tewerkstelling op maandag 11 december 2023 en de onduidelijkheid over de geldstromen tussen de drie vzw's vond er dagelijks overleg plaats tussen de vakbonden, de directie en medewerkers van WEB & Blenders, een sociale organisatie die bestaat uit een aantal kringwinkels en een eethuis, sociale werkplaats WEB en de projectenorganisatie Blenders.

Het personeel legde een aantal eisen op tafel: allereerst eisen ze het aftreden van de algemeen directeur en een herschikking van de raad van bestuur. Ze wilden ook meer transparantie en inspraak in het financieel beheer.

Vanaf vorige maandag (18 december) kreeg het overleg op eigen vraag ondersteuning van een externe bemiddelaar en werden verschillende personeelsgroepen van de 3 vzw’s gehoord.
Uit de besprekingen kwamen een aantal positieve zaken naar voor :

Er werd een algemeen directeur ad interim aangesteld, daarnaast legde het crisiscomité vandaag (vrijdag 22 december 2023) een intentieverklaring voor aan het overkoepelend bestuur van de drie organisaties. Daarin staat het plan van aanpak voor de komende weken.

Op termijn moet het vertrouwen hersteld worden. Zowel de samenstelling van de algemene vergadering als die van het bestuursorgaan wordt opnieuw bekeken. Ten slotte krijgt de ondernemingsraad ook inzage in de financiële informatie van het bedrijf.

Nadat het personeel over de gemaakte afspraken werd geïnformeerd besloten ze opnieuw aan de slag te gaan. De staking werd woensdagavond 20 december beëindigd. Sinds gisteren (donderdag 21 december) is iedereen weer aan het werk en zijn alle vestigingen terug open.