Indexering van de lonen in mei en juni!

In mei en juni van dit jaar worden de lonen geïndexeerd. Dat komt omdat de ‘spilindex’ die de evolutie van de prijzen weergeeft is overschreden.
Gelukkig bestaat er in ons land een systeem van automatische indexering.
Dat is nodig, want anders zou je met hetzelfde loon steeds minder kunnen kopen.

Die verhoging is niet vanzelfsprekend, maar het resultaat van door ons onderhandelde akkoorden.
Het systeem van automatische indexering beschermt alle werknemers, want stel je voor dat er telkens opnieuw moet onderhandeld worden als de levensduurte stijgt.

Het spreekt voor zich dat we de loonindexering behouden willen zien en steeds zullen blijven verdedigen.
Niet alleen de lonen moeten omhoog, ook de stijgende vervoerskosten en de kilometervergoedingen (verplaatsing woon-werk) moeten aangepast worden.

Ook daar wil ACV Puls verder werk van maken.

Downloads: 

Download hier het pamflet van mei!

Download hier het pamflet van juni!