Rode kruis

Het Rode Kruis is een nationale organisatie en bestaat uit twee afzonderlijke werkingen. Aan de ene kant zijn er de diensten voor het bloed en aan de andere kant zijn er de humanitaire diensten. De diensten voor het bloed houden zich bezig met bloed- en bloedproducten. Die dienst organiseert via mobiele en vaste collectepunten de afname van bloed en afgeleide producten zoals plasma. In het centraal labo worden die bloedproducten gecontroleerd, geanalyseerd en gestockeerd met het oog op levering aan voornamelijk ziekenhuizen.

De humanitaire diensten bestaan uit verschillende deeldiensten. Meest in het oog springend zijn de centra voor opvang van asielzoekers. Die centra liggen over heel Vlaanderen verspreid. Daarnaast is er de dienst voor vorming en opleiding. De werknemers geven de EHBO-opleidingen. Die opleiding kan zowel voor vrijwilligers als in samenwerking met bedrijven worden georganiseerd. Daarbuiten zijn er ook nog de bibliotheek en de dienst jeugd en de internationale werking.

Stef Doise

Sectorverantwoordelijke ACV Puls